O nás

 

 

Firma alfaBASE s.r.o bola založená v roku 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Vznikla ako slovenský subjekt, v ktorom sa zišli mladí ľudia s úmyslom poskytnúť zákazníkom kvalitné softvérové riešenia spracovania ekonomických a obchodných údajov využitím kvalitnej a bezpečnej architektúry klient/server. Táto myšlienka sa stala hlavnou prioritou spoločnosti.

Spoločnosť sa vo svojich začiatkoch rozhodovala pre vývojový nástroj, ktorý by bol kvalitný, efektívny, produktívny a otvorený. Ako najvhodnejší bol ohodnotený vývojový systém SQLWindows spolu s RDBMS SQLBase od firmy Centura (predtým Gupta Corporation).

O necelý rok (1993) už boli komerčne nasadené prvé moduly ekonomického systému u prvých zákazníkov. Paralelne s dokončovaním prvých modulov prebiehali práce na vývoji ostatných modulov potrebných na komplexné pokrytie potrieb zákazníkov.

Od roku 1993 sa venuje aj zákazkám, ktoré sú mimo rámca štandardných ekonomických balíkov, pracuje na zákazkách na kľúč na domácom i zahraničnom trhu. V roku 1995 bol dokončený kompletný ekonomický systém.

Medzi zákazníkov spoločnosti patria firmy a organizácie najrôznejšieho zamerania, od finančných ústavov a veľkých výrobných firiem, cez firmy obchodného charakteru, až po neziskové organizácie. Okrem domácich spoločnosti, sú medzi nimi i zahraničné firmy a spoločnosti so zahraničnou účasťou. Vzhľadom na uvedenú skladbu zákazníkov spoločnosť neustále rozširuje rad svojich produkov a prispôsobuje ich individuálnym potrebám každého zákazníka.

Po celý čas svojej existencie sa spoločnosť rozvíja, v celkovom obrate tvoria rozhodujúci podiel dodávky programového vybavenia a služieb.

Vzhľadom na dobrú a úspešnú spoluprácu s firmou Centura Software (predtým Gupta) bola v roku 1998 uzavretá s touto firmou zmluva o distribúcii ich produktov na slovenskom trhu.

Od roku 2004 sme nadviazali spoluprácu aj s českou spoločnosťou Technosoft spol. s r.o.(software OKNA) a spoločnosťou eBIZ, spol. s r.o.

V súčasnosti rozširujeme svoje portfólio o tvorbu internetových stránok v programovacích jazykoch .NET, C# a Java a tvorbu aplikácií pre smart city.